COVID-19 – CORONAVIRUS
Belangrijke mededeling voor alle huishoudhulpen

De belangrijkste maatregelen ter preventie van COVID-19 op de werkvloer blijven :

  • goede hygiëne op de werkvloer door het frequent wassen van de handen, gebruik van papieren zakdoekjes, …
  • de social distancing regel te blijven respecteren
  • thuisblijven bij ziekte en huisarts contacteren via de telefoon
  • vermijd het werken in een risicovolle omgeving, bv. bij klanten die symptomen van Covid-19 vertonen.

Het is dus belangrijk om gezond verstand te gebruiken, hygiënische maatregelen in acht te nemen en waakzaam te blijven.

Ik zou aanraden om per gebruiker toch te werken met handschoenen en deze na elke werkpost onmiddellijk in een plastic zak te deponeren en daarna in
de vuilbak te gooien. Mondmaskers dragen zijn niet echt verplicht, maar indien u zich hier beter bij voelt, kan dit.
Onkosten voor het aankopen van handschoenen of mondmaskers kunnen worden terugbetaald, mits het binnenbrengen van uw kasticket.

Je kan op het strijkatelier te Uitbergen nog steeds beschermingsmateriaal komen afhalen zoals ontsmettingsgel, mondmaskers en handschoenen!

We moeten hier samen doorheen, wat betekent dat  iedereen de voorgeschreven maatregelen in acht moet nemen en de nodige burgerzin aan de dag moet leggen, alleen dan kunnen we samen dit virus bestrijden.