Privacyverklaring Anneke’s Home Assist

Anneke’s Home Assist (kortweg AHA)met maatschappelijke zetel te Koffiestraat 27a, 9290 Uitbergen, met ondernemingsnummer 0537 674 265,  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AHA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AHA verstrekt.
AHA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM AHA GEGEVENS NODIG HEEFT
AHAverwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AHAuw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

HOE LANG EN WAAR AHA GEGEVENS BEWAART
AHAbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
AHA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van AHAworden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uwbrowser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

AHA heeft Google geen toestemming gegeven om via AHA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

AHAgebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.Een deel van de website is gehost bij Combell NV, Skaldenstraat 121, 9042 Gent.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aha-dco.besamen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. AHAzal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
AHAneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van aha-dco.be worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AHAverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met AHA via info@aha-dco.be of op het telefoonnummer 09 336 50 04

KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).