Vergeet niet

  • Correct te registreren indien u gewerkt hebt bij een klant die werkt met elektronische cheques EN DIT OP DE DAG ZELF.
  • Regelmatig binnen te komen op kantoor om uw cheques in te dienen.
  • Steeds alle wijzigingen inzake persoonsgegevens door te geven:
    Adreswijzigingen, veranderingen in burgerlijke staat, kinderen al dan niet ten laste,…
  • Om de planning voor uw groot verlof door te geven vóór einde mei.
  • Gewone verlofdagen minstens één week op voorhand aan te vragen